AnStat heette eerder ‘Vierkleurenpen’, genoemd naar de balpen waarmee lang geleden (en op sommige plaatsen nu nog) het anesthesieverslag werd gemaakt. In deze tijd is een automatische verslaglegging natuurlijk gewenst. Er zijn ‘Anesthesia Information Management Systems’ (AIMS) beschikbaar, soms geleverd door fabrikanten van anesthesieapparatuur, sommige als onderdeel van ziekenhuisinformatiesystemen, soms als een aangepaste versie van een ‘Patient Data Management System’ (PDMS) voor een IC. Vaak zijn de betere systemen begonnen als een privé-project van een handige anesthesist of een goede anesthesie-afdeling.

Zo ook AnStat.

AnStat is software, specifiek voor de anesthesie, voor gebruik door de anesthesist en zijn medewerkers. Voor deze gebruikers is het intuïtief en overzichtelijk. AnStat bestrijkt alleen het peroperatieve deel en de recovery. Overige data kunnen uit andere systemen worden opgehaald. Daarom is er veel aandacht besteed aan koppelingen met andere programmatuur. Eenvoudige koppelingen voor NAW-gegevens. Ook complexere koppelingen, o.a. met Chipsoft Ezis. Voorbeeld: werklijsten (personeel, operatie, tijd en locatie), preoperatieve screeningsgegevens en lab gegevens. Anderzijds worden in het UMCU ook de ok-tijden (begin-eind ok, begin-eind chirurg etc.) vanuit AnStat naar Ezis gestuurd. Dit alles via stabiele HL-7 koppelingen.

Enkele onderscheidende pluspunten van AnStatVierkleuren:

  • Overzichtelijk -kaal- scherm met alleen de hoognodige informatie in beeld. Aanvullende informatie gemakkelijk te vinden met mouseover.
  • Stabiele en foutarme weergave van waarden per minuut door mediane waarden te gebruiken.
  • Dankzij het gebruik in een onderzoeksminded academisch centrum door publicaties in anesthesietijdschriften bevestigde kwaliteit.
  • Vastleggen (voor enkele dagen) en terugzien van ecg-, druk- en capnografie waveforms van de hele procedure met hoge samplefrequentie.
  • Starten en stoppen van de verslaglegging gebeurt automatisch. Op drukke momenten vraagt het systeem geen aandacht.
  • Reminders helpen om bijvoorbeeld de antibiotica profylaxe en het invullen van de complicatieregistratie te verbeteren.
  • Een leuke bron voor wetenschappelijk onderzoek (zie dankwoorden in meerdere proefschriften)

De huidige versie is AnStat 2.0: software voor anesthesieverslaglegging.

Het programma ‘AnStat’ is ontwikkeld onder regie van dr. Leo van Wolfswinkel van het UMC Utrecht.

Op de operatiekamers, recoverybedden en spoedeisende hulp in het UMC Utrecht wordt de software ‘AnStat’ gebruikt voor anesthesieregistratie met elektronische verwerking van gegevens uit de patiënten monitor.

Bij het invoeren van elektronische verslaglegging moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Door gebrek aan ervaring met deze software is het voor het anesthesieteam en het management moeilijk op basis van demonstraties en proefopstellingen de waarde van de functionaliteit en de bruikbaarheid van de op de markt aangeboden software in te schatten. Naast de functie van registratiesysteem en integratie met bestaande en toekomstige ziekenhuisinformatieprogrammatuur wordt van een dergelijk systeem ook het leveren van tijdenregistratie en andere managementinformatie verlangd. Deze wensen zijn niet altijd verenigbaar zodat bij de opzet van een systeem keuzes moeten worden gemaakt. Voor een ziekenhuis kan een keuze gevolgen hebben voor de strategie op de langere termijn. Hierbij zijn investeringen en de onderhoudskosten significant. De oorspronkelijke opzet van het ontwikkelen van AnStat was een testomgeving te creëren om de waarde van verschillende userinterfaces te evalueren en om de mogelijkheid en de impact van koppelingen met andere ziekenhuiscomputersystemen te onderzoeken. De testopzet bleek na enige tijd echter een stabiel en bruikbaar systeem op te leveren dat is doorontwikkeld tot een volwaardige elektronische anesthesieverslaglegging.