AnStat (voorloper:Vierkleurenpen) heeft o.a. de volgende functies:

 • Overzichtelijk -kaal- scherm met alleen de hoognodige informatie in beeld
 • Aanvullende informatie gemakkelijk te vinden met mouseover
 • NAW-gegevens, werklijsten (personeel, operatie, tijd en locatie), preoperatieve screeningsgegevens, lab gegevens uit koppeling met EPD
 • Begin-eind ok, begin-eind chirurg etc. vanuit AnStat naar EPD
 • Voor anesthesioloog en medewerker
 • Voor gebruikers intuïtief en overzichtelijk
 • Inzetbaar vanaf Holding tot en met Verkoever
 • Stabiele en foutarme weergave van waarden per minuut door mediane waarden te gebruiken
 • Door gebruik in academisch centrum publicaties in anesthesietijdschriften bevestigde kwaliteit
 • Vastleggen (voor enkele dagen) en terugzien van ecg-, druk- en capnografie waveforms van de hele procedure met hoge samplefrequentie
 • Starten en stoppen verslaglegging automatisch. Op drukke momenten vraagt het systeem geen aandacht
 • Reminders voor bijv. de antibiotica profylaxe, invullen complicatieregistratie
 • ontwikkeld onder regie van dr. Leo van Wolfswinkel, anesthesioloog van het UMC Utrecht

Uitgangspunten ontwikkeling:

 • De aanpassing van de werkwijze op de OK moet gering zijn
 • De gebruiker, ook de anesthesiemedewerker, moet profijt hebben van de programmatuur
 • Tijdens de operatie moet een duidelijke anesthesielijst zichtbaar zijn
 • Op drukke momenten (inleiden, uitleiden) moet het systeem geen aandacht vragen
 • Veelvoorkomende handelingen moeten worden uitgevoerd door de software
 • Een verslagleggingmodule moet primair worden gebruikt voor verslaglegging, het verkrijgen van managementdata mag het primaire proces niet onnodig beïnvloeden
 • Het gebruik van standaard software voor geschikte onderdelen. Via koppelingen komt dan veel functionaliteit beschikbaar
 • Het ontwikkelen door gebruikers leidt tot snelle en efficiënte aanpassingen
 • Op alle OK’s, recoverybedden en SEH vn het UMC Utrecht draait AnStat met koppeling naar Chipsoft/HIX