AnStat (voorloper:Vierkleurenpen) heeft o.a. de volgende functies:

 • Overzichtelijk -kaal- scherm met alleen de hoognodige informatie in beeld
 • Aanvullende informatie gemakkelijk te vinden met mouseover
 • NAW-gegevens, werklijsten (personeel, operatie, tijd en locatie), preoperatieve screeningsgegevens, lab gegevens uit koppeling met EPD
 • Begin-eind ok, begin-eind chirurg etc. vanuit AnStat naar EPD (HIX, Epic, Nexus, Cerner e.a )
 • Voor anesthesioloog en medewerker
 • Voor gebruikers intuïtief en overzichtelijk
 • Inzetbaar vanaf Holding tot en met Verkoever
 • Stabiele en foutarme weergave van waarden per minuut door mediane waarden te gebruiken
 • Door gebruik in academisch centrum publicaties in anesthesietijdschriften bevestigde kwaliteit
 • Vastleggen (voor enkele dagen) en terugzien van ecg-, druk- en capnografie waveforms van de hele procedure met hoge samplefrequentie
 • Starten en stoppen verslaglegging automatisch. Op drukke momenten vraagt het systeem geen aandacht
 • Reminders voor bijv. de antibiotica profylaxe, invullen complicatieregistratie
 • ontwikkeld onder regie van dr. Leo van Wolfswinkel, anesthesioloog van het UMC Utrecht

Uitgangspunten ontwikkeling:

 • De aanpassing van de werkwijze op de OK moet gering zijn
 • De gebruiker, ook de anesthesiemedewerker, moet profijt hebben van de programmatuur
 • Tijdens de operatie moet een duidelijke anesthesielijst zichtbaar zijn
 • Op drukke momenten (inleiden, uitleiden) moet het systeem geen aandacht vragen
 • Veelvoorkomende handelingen moeten worden uitgevoerd door de software
 • Een verslagleggingmodule moet primair worden gebruikt voor verslaglegging, het verkrijgen van managementdata mag het primaire proces niet onnodig beïnvloeden
 • Het gebruik van standaard software voor geschikte onderdelen. Via koppelingen komt dan veel functionaliteit beschikbaar
 • Het ontwikkelen door gebruikers leidt tot snelle en efficiënte aanpassingen

AnStat is in gebruik bij het UMC Utrecht, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Meander MC Amersfoort, Heliomare Wijk aan Zee, Maatschap Anesthesiologie Harderwijk.