CCU

De CCU Module kent o.a. de volgende functies:

 • Patiëntgegevens automatisch (HL7) uit het ZIS halen en invoeren in de CCU module
 • Alle gewenste monitordata van de patiënt/cliënt op basis van eigen selectie.
 • Presentatie van de data kan naar eigen inzicht worden geconfigureerd
 • Vastlegging in EPD kan naar eigen inzicht worden geconfigureerd
 • Signaleren van over- en onderschrijding van kritische grenswaarden bij verpleegkundige
 • Presentatie van alle waarden en eventuele over- en onderschrijdingen in centrale unit
 • Registratie van alle relevante interventies
 • Overzicht verloop kritische waarden
 • ABCDE score systematiek
 • Specifiek verpleegkundige checklist
 • Registratie pace-maker
 • Medicatie registratie
 • Electroshock registratie
 • Closure device registratie
 • Speciaal all in one overzicht met grafiek en tabeldata