Levert CarePoint ook een PGO?

Ja. Ons PGO heet Patientsknowbest (PKB). ‘s Werelds eerste door de patiënt beheerde medisch dossier. Het is door een Brits arts, die zelf ook patiënt is, ontwikkeld. PKB is al voor 5,5 miljoen Britten beschikbaar.  De verkoop in Nederland is in juli jl. gestart.

Waarin onderscheidt Apenio zich van de Verpleegkundige modules van de grote EPD leveranciers?

Apenio is gebaseerd op het verpleegkundig proces. Apenio is in Nederland het enige wetenschappelijk gefundeerde EVD.

Wij vinden als verpleegkundigen Apenio een goede oplossing, maar onze directie en de ICT afdeling willen alleen geintegreerde oplossingen.

Apenio kan zowel stand alone als volledig geïntegreerd in een EPD worden toegepast. Gebruikers ervaren het dan als één programma.

Is AnStat een programma dat al in Nederland draait?

Ja. AnStat wordt gebruikt op alle OK’s van het UMC Utrecht, het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort gebruikt. Eind dit jaar schakelt ook het Centraal Militair Hospitaal over op AnStat.