Eerste 1.000 patiënten van Reumazorg Zuid-West Nederland aangesloten op patientsknowbest.nl

Reacties uitgeschakeld voor Eerste 1.000 patiënten van Reumazorg Zuid-West Nederland aangesloten op patientsknowbest.nl 303

Reumazorg Zuid-West Nederland (RZWN) is een snel groeiende keten van  inmiddels 10 specialistische reumacentra met 11.000 patiënten. Verbeteren van de kwaliteit van zorg, bevordering van zelfmanagement en meer regie door de patiënt zelf zijn speerpunten van het beleid.

Mw. J.J. Veris- van Dieren, reumatoloog en voorzitter van de Raad van Bestuur, zocht daarom naar een concrete EHealth oplossing. Een PGO kreeg de voorkeur boven een portaal. Immers een portaal beperkt zich tot de door betreffende zorgverlener geleverde informatie. Een PGO geeft regie aan de patiënt en levert een compleet dossier. Alle zorgverleners, huisarts, apotheker, medisch specialist en gespecialiseerde kliniek delen samen met de patiënt het complete dossier. De leverancier moest bewezen praktijkervaring hebben en gecertificeerd zijn door MedMij.

Door die criteria viel de keus op patientsknowbest. De Britse arts en CEO van Patientsknowbest, Dr. Mohammad Al-Ubaydli: “Ik ben verheugd dat RZWN die keuze heeft gemaakt om zo al hun patiënten te verbinden met alle aspecten van hun zorg. Als patiënt met een zeldzame ziekte is juist dat voor mij van onschatbare waarde. Daarom is onze missie de patiënt meer regie te geven door toegang tot alle dossiers. Goed dat MedMij zich daar voor inzet in Nederland”. CarePoint vertegenwoordigt Patientsknowbest in Nederland en Duitsland. Directeur Jan van der Beek is blij met RZWN als klant. Kritisch, maar een heldere visie op de toekomst van de gezondheidszorg.

RZWN gaat Patientsknowbest ook inzetten als kwaliteitsinstrument waarmee uitkomsten, zoals de patiënt die ervaart, kunnen worden gemeten en vastgelegd. Daarbij wordt ook onderzocht welke niet-medische interventies de kwaliteit van leven verbeteren.

Onder andere door de geïntegreerde PROM functie is de inbreng van de patiënt geborgd.

De privacy is volledig gewaarborgd volgens de MedMij-standaarden. De patiënt bepaalt zelf met wie gegevens ge­deeld worden.

Patientsknowbest is met meer dan 8 miljoen aansluitingen reeds de grootste PGO in Europa, maar groeit nu extra hard door de Coronacrisis.