Mayo zoekt Nederlandse markt op met digitale beslisondersteuning

Reacties uitgeschakeld voor Mayo zoekt Nederlandse markt op met digitale beslisondersteuning 885

Met de explosie van digitale diagnostische informatie dreigen dokters kopje onder te gaan in de informatiestroom. Voor de Amerikaanse Mayo Clinic reden om na te denken over applicaties die al deze informatie kunnen omzetten in hapklare brokken voor clinici. Het resultaat zijn de dokter-vriendelijke beslishulpen van Ambient Clinical Analytics, die nu ook in Nederland beschikbaar zijn.

Of het nu informatie uit het Elektronisch patiëntendossier (EPD) is, dan wel de snel groeiende hoeveelheid elektronische meetgegevens, artsen leunen in de klinische praktijk in toenemende mate op digitale data. In spoedeisende gevallen kan deze overdaad aan informatie voor problemen zorgen. Een arts moet in korte tijd soms wel 50.000 datapunten, die lang niet allemaal relevant zijn, nalopen. Daarmee zorgt deze datastroom onbedoeld voor groeiende werkdruk onder artsen en ontstaan er nieuwe bedreigingen voor de patiëntveiligheid.

Wirwar

Voor Mayo Clinic reden om de strijd aan te binden met de informatie-overload op de intensive care. Het belangrijkste instrument hierbij is wat de ontwikkelaars aanduiden als ‘ambient intelligence’. Deze omgevingsintelligentie is niet louter gebaseerd op wat de computer kan, maar houdt nadrukkelijk rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de klinische praktijk. “Wanneer de omgevings-intelligente applicaties over de bestaande informatiestructuur heen worden geplaatst, snijden ze dwars de door de wirwar van gegevens en leveren ze de juiste informatie in een begrijpelijke vorm die clinici snel en direct kunnen gebruiken aan het bed van de patiënt”, aldus ontwikkelaars Vitaly Herasevich, Brian Pickering en Ognjen Gajic.

Cijfers

Het uiteindelijk doel van de inzet van ambient intelligence is betere zorg tegen lagere kosten. Dit streven is volgens de ontwikkelaars duidelijk terug te zien in de cijfers. Het sterftecijfer en de verblijfsduur worden gehalveerd dankzij de inzet van Ambient Clinical Analytics. De totale verblijfsduur daalt met 37 procent, goed voor een kostenbesparing van 45.000 dollar per patiënt. Artsen op de intensive care zijn bovendien bij een gemiddelde van vijftien patiënten een uur minder lang bezig met dossier-onderzoek, tijd die ze kunnen besteden aan direct patiëntencontact.

Patiënt centraal

“Wat ik indrukwekkend vind is dat bij iedere beslissing die binnen Mayo genomen wordt altijd de centrale vraag wordt gesteld: wat wordt de patiënt er beter van?”, reageert directeur Jan van der Beek van IT-dienstverlener CarePoint. Van der Beek was onlangs in de VS waar hij een contract sloot voor de introductie van ambient-applicaties op de Europese markt.

Dunbevolkte regio’s

Volgens Van der Beek kan de Ambient-beslisondersteuning antwoord geven op problemen die in Nederland spelen. “Ook in Nederland is de vraag hoe we acute zorg kunnen blijven aanbieden in dunbevolkte regio’s”, zegt Van der Beek. “Omdat artsen op afstand gevolgd en ondersteund kunnen worden, kunnen dit soort systemen een oplossing zijn voor ziekenhuizen of afdelingen met weinig patiënten en onvoldoende artsen. Daarnaast is het in ons land beleid om zorg op te schuiven van de tweede lijn naar de anderhalve en eerste lijn of zelfs de thuissituatie. Ook hier is het essentieel dat patiënt goed gemonitord worden. Bovendien is het een wapen tegen “alert- en signal-fatigue”. Artsen en verpleegkundigen kunnen alle alarmlichtjes en -geluiden het nauwelijks bijhouden, dus moet je een systeem hebben dat de relevante signalen er uit haalt en waarschuwt wanneer het nodig is.”

De Nederlandse betrokkenheid bij Ambient houdt niet op bij het contract van CarePoint. Investeringsmaatschappij Noaber Foundation nam onlangs een belang van 1,5 miljoen dollar in de Mayo-dochter. Eerder stak het investeringsvehikel van de Nederlandse IT-ondernermer Paul Baan al geld in Vital Health Software. Deze digitale innovatieloot aan de Mayo-boom werd vorig jaar overgenomen door Philips.

Al Berning, CEO Ambient Clinical Analytics, en Jan van der Beek, CEO CarePoint Nederland B.V. bezegelen hun samenwerking