“Het kennen van je beperkingen, brengt je verder…”

Daarom is samenwerking met partners van groot belang. Daarmee bundel je expertise ten behoeve van je klanten.

Veel mensen, ook zorgbestuurders, denken dat grote organisaties een steviger basis voor continuïteit hebben dan kleinere. Zowel in onderwijs als zorg is dat een gevestigde opvatting. De praktijk weerspreekt echter die opvatting.

We hebben grote onderwijsorganisaties zien ontstaan. De menselijke maat onzichtbaar, sterke interne gerichtheid en grote financiële debacles. Toch is grootte soms nodig. Industrietakken als de energiesector, chemie, automobielbouw etc. kunnen vrijwel uitsluitend op schaalgrootte continuïteit bieden.

In de Nederlandse Zorg & ICT wereld zijn diverse zeer grote spelers van de markt verdwenen evenals kleine.

De essentie is hoe je expertise bundelt. Soms moet dat door fusies en overnames. Soms is nauwe samenwerking met strategische partners een betere oplossing.

CarePoint Nederland B.V. heeft voor die laatste gekozen. Daarom werken wij nauw samen met de volgende partners:

Patientsknowbest Ltd. in Cambridge, Groot-Brittannië. PGO en Portaal

Mayo Clinic: Ambient Clinical Analytics Inc., Rochester MN, Verenigde Staten