Eerste en grootste PGO nu ook in Nederland!

’s Werelds eerste en grootste patiënt-gestuurde elektronisch medisch dossier Patients Know Best (PKB) (www.patientsknowbest.com ) is nu al beschikbaar voor meer dan 10 miljoen Britten. “De patiënt staat bij ons centraal” is daardoor voor hen een feit en niet een goedbedoelde volzin in het jaarverslag van een zorginstelling. Onze visie op de rol van een PGO wordt goed verwoord in onderstaand interview door Philip van de Poel met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van PKB Dr. Richard Smith.

RichardSmithPGOStrategie210321

Visie op rol PGO

Portaal achterhaald?

PKB ondervangt de vaak gehoorde klacht van de Patiëntenfederatie dat zijn/haar zorgverleners te weinig met elkaar communiceren. De reden is dat PKB rondom de patiënt is opgebouwd en van alle betrokken zorgverleners het dossier en de actuele aanvullingen daarop ontvangt, zoals ook door MedMij beoogd.

Een portaal is meestal door een bepaald ziekenhuis opgezet en geeft slechts inzicht in het ziekenhuisdossier. De patiënt en mede behandelaars hebben echter behoefte aan een totaalbeeld.
Een dossier dat in termen van Value Based Healthcare waarde heeft, moet dus ook de dossiers van huisarts, apotheker, andere ziekenhuizen en niet te vergeten eigen toevoegingen bevatten.

PKB kan nu al aan meer dan 100 wearables en apps koppelen. Een portaal van uitsluitend het ziekenhuis is dus een “Ziekenhuisportaal” en geen “Patiëntenportaal of PGO”

De patiënt echt centraal stellen betekent echter dat alle zorgverleners hun dossier met die patiënt delen. Consequentie daarvan is dus dat je als ziekenhuis zorgt dat je een PGO van gegevens kunt voorzien.

De Coronacrisis bewijst de waarde van consult op afstand. PKB heeft al die functionaliteit als beeldbellen, symptoombewaking, samenwerking tussen de zorgverleners in zich.

Patientsknowbest nu ook in Nederland. 

PKB is nu ook in Nederland beschikbaar. Registreren of inloggen – als u al een account heeft – kan via

https://www.patientsknowbest.nl

Medisch Facebook?

In lekentermen wordt PKB ook wel beschreven als een medische variant van Facebook, maar dan beter beveiligd. Op de informatie in het dossier zit een dubbel slot. Behalve met een firewall zijn alle data beschermd via encryptie. Alleen de patiënt heeft de sleutel tot deze encryptie. Daarmee is het de patiënt die bepaalt wat hij deelt, met wie hij dit deelt en wanneer.
De patiënt heeft daartoe de keuze uit vier hoofddomeinen: Algemene, Sociale, Seksuele en Geestelijke Gezondheid. Het volledig waarborgen van de privacy is een primaire voorwaarde voor elk medisch dossier.

MedMij – AVG – NEN 7510

Is PKB goed beveiligd? PKB is de grootste PGO in Europa en beschikt daarom over de meeste ervaring. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar PKB heeft tot op heden nog geen enkele keer een datalek gehad! De belangrijkste reden daarvoor is de – door PKB zelf ontwikkelde – unieke Private Key technologie. Geen andere PGO beschikt over die beveiliging. Eigen technici kunnen ook niets zien in de database.

CarePoint is MedMij gecertificeerd.

Opvallende ontstaansgeschiedenis van PKB

Grondlegger van PKB is de in Cambridge opgeleide Britse arts Dr. Mohammad Al Ubaydli. Behalve arts is Al Ubaydli zelf patiënt met een zeldzame aandoening. Bij zijn consulten bij de diverse zorginstellingen viel het hem op hoe slecht het gesteld was met de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners met onvolledige dossiers en onnodige diagnostische verrichtingen tot gevolg. Dit deed Al-Ubaydli beseffen dat de patiënt uiteindelijk de eerst aangewezene is om dergelijke informatie te beheren. Het optimale patiëntendossier hoort dan ook niet rond een organisatie gebouwd te worden en top down geïmplementeerd te worden, maar rond de patiënt.

Triple Aim: “Value Based Healthcare”

Zorginnovaties welke “bovenop” en niet in de plaats van huidige zorgprocessen worden ingezet leiden tot hogere kosten en nauwelijks of geen resultaat. De bekende valkuil van zorgvernieuwing. Het enig juiste uitgangspunt voor zorgvernieuwing is dan ook de triple aim. Kwaliteit en gezondheid omhoog en zorgkosten omlaag. Een variant op VBHC.

PKB beschikt over ervaringscijfers welke de triple aim bevestigen.

Draait het al in Nederland?

Een veel gestelde vraag waarop het antwoord “Ja” is. Reumazorg Zuid West Nederland ( https://reumazorgzwn.nl/ ) stelt PKB beschikbaar aan al haar 12.000 patiënten. Bovendien gebruikt het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen PKB onder de naam CMyLife. Een PGO heeft pas waarde als uw zorgverleners al klaar zijn om uw PGO van uw medische gegevens te voorzien. Wilt u toch alvast een kijkje nemen log dan in op https://www.patientsknowbest.nl/

Graag attenderen we u op het nieuwe rapport van het Rathenau Instituut over Digitale gezondheidsregie. Meer gegevens, meer grip? U kunt het rapport hier downloaden: https://www.rathenau.nl/nl/maakbare-levens/gezondheid-centraal

Het Rathenau Instituut heeft in dit onderzoek de kansen en uitdagingen van het streven naar digitale gezondheidsregie in kaart gebracht, in het bijzonder de implicaties voor maatschappelijke waarden en eigen regie op gezondheid. Het Rathenau Instituut pleit op basis van dit onderzoek voor meer aandacht voor de bescherming van burgers en patiënten, zeker bij het gebruik van gegevens door derden. Dat betekent ook een duidelijke rol van zorgverleners bij de interpretatie van data. Naast privacy by design is aandacht nodig voor waarden als autonomie en solidariteit