De SEH module kent o.a. de volgende functies:

  • Schipholbord
  • Triage zichtbaar met timer en alertsysteem
  • PEWS
  • VSS
  • Inzicht in dienstdoende artsen en verpleegkundigen
  • Drag & drop van patiëntennaam
  • Inzage in aanmelding, wachtkamer en behandelkamer
  • ADT Koppeling
  • Dashboard notitie zichtbaar op schipholbord
  • Communicatie
  • Verrichting registratie
  • Letsel
  • Interventies
  • Onderzoeken
  • HL7 DFT koppeling
  • HL7 Landelijk Trauma Registratie